6Q กับดนตรีช่วยพัฒนา

6Q กับดนตรีช่วยพัฒนา

6Q คืออะไร ยังไง และดนตรีจะช่วยพัฒนาอะไรด้านไหน เราจะมารู้กันในวันนี้ โดย 6Q ก็คือระดับความสามารถต่างๆ ของร่างกายคนเราอย่างที่เพื่อนๆ อาจเคยได้ยินคำว่า IQ หรือ EQ แต่รู้รึป่าวว่าจริงแล้วยังมีมากกว่านี้รวมทั้งหมดถึง6 ตัวกันเลย โดยแอดจะแจกแจงให้รู้ถึงระดับ ความสามารถต่างๆ และบอกวิธีที่ดนตรีจะช่วยพัฒนาศักยภาพเหล่านั้นได้อย่างไร สนใจกันแล้วละสิ ลองดูแล้วไปลองทำกันดูนะ

1. IQ (Intelligent Quotient) คือระดับความสามารถทางด้านสติปัญญาซึ่งเกิดจากพันธุกรรม50% และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงดูอีก50% โดยการเต้นประกอบเพลงพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นสมองให้กระปี้กระเปร่า และการเล่นดนตรี อ่านโน้ตดนตรีทำให้สมองซีกซ้ายขวาทำงานได้สัมพันธ์กัน และการสอนร้องเพลงจะช่วยให้พัฒนาด้านภาษา

2. EQ (Emotinal Quotient) คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การปรับตัวเข้ากับสังคม โดยการทำให้กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้านดนตรี หรือการเต้นรำ ก็จะช่วยให้พัฒนาและเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ และการเป็นผู้นำ

3. MQ (Miral Quotient) คือความฉลาดด้านจริยธรรมและศีลธรรม การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น และปฎิบัติต่อผู้อื่นด้วยจิตใจเมตตา มีความรักและความปรารถนาดีให้แก่ผู้อื่น โดยการพัฒนาด้านดนตรีจะช่วยให้รู้ตักแบ่งปันโดยได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม

4. AQ (Adversity Quotient) คือระดับความสามารถในการเผชิญปัญหา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความเพียรพยายามในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ โดยด้านดนตรีให้ฝึกเล่นดนตรีคนเดียว หากทำได้สำเร็จก็จะเกิดความภูมิใจในตนเอง หรือการเล่านิทานและตั้งคำถามปลายเปิด ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

5. SQ (Apiritual Quotient) คือปัญญาทางด้านจิตวิญญาณ หรือการมีสมาธิและจิตใจที่สงบเยือกเย็น มีเมตตากรุณา ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่รังแกสัตว์ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนมากมักแผงนัย์ทางศาสนาไว้ด้วย โดยดนตรีช่วยพัฒนาด้านความสงบ ทำให้ใจสงบ หากได้ฟังเพลงบรรเลง หรือเพลงคลาสสิก

6. PQ (Play Quotient) คือความฉลาดที่เกิดจากการเล่นและการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึงการเล่นดนตรีด้วยเช่นกัน

       เพราะฉะนั้นดนตรีจึงเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งยังช่วยให้ผ่อนคลายในการจดจ่อจากที่ที่เรียนและทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยใช้เพลงในจังหวะที่ช้าและเป็นจังหวะ ยิ่งจังหวะเร็วจะทำให้ตื่นตัวมากขึ้น จังหวะช้าก็จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะกระบวนการจดจำ จะสามารถกำหนดสภาวะร่างกายและสมองให้ใีสมาธิและตื่นตัวอยู่เสมอ

Translate »